สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745552003091
 • รุจิรัฒม์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แกรนด์เลเยอร์พลาสติก จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20131
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตถุงพลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รุจิรัฒม์ เหลืองบริบูรณะ
 • รุจิรัฒม์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-825132
 • เบอร์มือถือ
 • 097-9795691
 • อีเมล์
 • dear996@windowslive.com