สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405559003707
 • เพชร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไคเซ็น ซูชิ ขอนแก่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 56101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านอาหารญี่ปุ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ดร. เพชร เหล่าภัทรเกษม
 • เพชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0955017890
 • อีเมล์
 • plaupat@gmail.com