สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครื่องแกงอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป ไสวครัวใต้
 • ลัดดาวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องแกงอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลัดดาวรรณ จันทร์เมือง
 • ลัดดาวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0824304230
 • เบอร์มือถือ
 • 0824304230
 • อีเมล์
 • laddawan_aonn@hotmail.com