สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0403559003721
 • วรินทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีที โปรดักส์ (ไทยแลนด์)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47612
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 • สินค้า/บริการ
 • อุปโภค บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วรินทร เกิดผา
 • วรินทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 094-2841462
 • เบอร์มือถือ
 • 095-6145524
 • อีเมล์
 • warinbywarintorn@gmail.com