สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0105539068733
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก.พีดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง เทอร์โมฟอร์มเมอร์
 • ประชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตสร้างเครื่องขึ้นรูปถาดพลาสติค และซีลปิดปากถาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประชา ดำรงพิริยกิจ
 • ประชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-441-895
 • เบอร์มือถือ
 • 081-554-8911
 • อีเมล์
 • pwkthermoformer@yahoo.com