สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Unilever Network
 • กมลลฎา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. , ฮาลาล HAlAl...ฯลฯ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กมลลฎา โสรัตน์
 • กมลลฎา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0 2510 5169 , 025 1051 80
 • เบอร์มือถือ
 • 089 969 0891
 • อีเมล์
 • konsawan@gmail.com