สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105545013007
 • ฐริพัชร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อุปกรณ์ ส่องสว่าง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47593
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • โคมไฟ หลอดไฟ LED
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฐริพัชร งามเกษม
 • ฐริพัชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024432323
 • เบอร์มือถือ
 • 0999365516
 • อีเมล์
 • taripat@upk.co.th