สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3709700048240
 • ชื่อธุรกิจ
 • นาจาโปโลสไตล์
 • อาพันธ์ชนิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • 3709700048240
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อาพันธ์ชนิต เลิศพิทักษ์ธรรม
 • อาพันธ์ชนิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032231503
 • เบอร์มือถือ
 • 0814332093
 • อีเมล์
 • najagoodwear@gmail.com