สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงงานธนบัณฑิตย์ผล
 • พีรดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักกาดดองแม่ลำดวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818197591
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พีรดา สิริทัศนคุณ
 • พีรดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818197591
 • เบอร์มือถือ
 • 0818197591
 • อีเมล์
 • tuchsanakun@hotmail.com