สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ละมุล ผ้าไทย
 • ละมุล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • OTOP
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ละมุล ศรีบัณฑิต
 • ละมุล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 084-6932489
 • เบอร์มือถือ
 • 084-5183302
 • อีเมล์
 • lamoon12@gmail.com