สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.1798/2540
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรี
 • ผการัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ผการัตน์ เตียววิไล
 • ผการัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 090-9854614
 • อีเมล์
 • maprang_hamham@hotmail.com