สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1102000815194
 • ชื่อธุรกิจ
 • แฟคตอรี่ พรีเมียม
 • ชานุชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและออกแบบ ของพรีเมี่ยม เครื่องหนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชานุชัย ธีรคุณวิศิษฏ์
 • ชานุชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0802248648
 • อีเมล์
 • chanuchai@gmail.com