สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105555177983
 • เลิศพิพัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยาม แอสโซซิเอท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46315
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ขายข้าวสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เลิศพิพัฒน์ ทวีสิทธาพล
 • เลิศพิพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-0463300
 • เบอร์มือถือ
 • 0892356516
 • อีเมล์
 • mr.lertpipat@gmail.com