สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 310050368006
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชีวาเนเชอรัลอินเตอร์ฟู้ด
 • กฤษฎา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาและผลผลิตเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤษฎา นามมุงคุณ
 • กฤษฎา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0639532308
 • อีเมล์
 • krissa_da@hotmail.com