สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3460800065990
 • ชื่อธุรกิจ
 • โมเบิลเฮ้าส์
 • อิทธิเดช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์ และ โคมไฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อิทธิเดช ภูลายยาว
 • อิทธิเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0879341796
 • เบอร์มือถือ
 • 0879341796
 • อีเมล์
 • mobel.haus9@gmail.com