สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3120101182329
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเจ๊กิม
 • นภัสดล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอาหาร จำหน่ายและผลิตของฝาก และอื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นภัสดล แจ่มใส
 • นภัสดล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042074265
 • เบอร์มือถือ
 • 0885712089
 • อีเมล์
 • noppchamsai@gmail.com