สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0553558000086
 • ภัทร์พิชชา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภูน่าน
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11043
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัทร์พิชชา รัตนเดชพงษ์เลิศ
 • ภัทร์พิชชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0982892464
 • อีเมล์
 • ss.niceday@hotmail.com