สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0555548000115
 • อารีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านถั่วลิสง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46202
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่วลิสงแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP , GMP Codex , GMP องค์การอาหารและยา , อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อารีย์ เพ็ชรรัตน์
 • อารีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054751665
 • เบอร์มือถือ
 • 0899252829
 • อีเมล์
 • sknutnan@hotmail.com