สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0775557001534
 • เขมรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอทูแซด กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10503
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น
 • สินค้า/บริการ
 • ไอศครีม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เขมรัตน์ ช่อชูวงศ์
 • เขมรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818089596
 • อีเมล์
 • Bellodolce.huahin@gmail.com