สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เรือนไหมฟ้า
 • บรรจงรักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมไหมฟ้า / ขนมตังเม / สมุนไพรรางจืด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บรรจงรักษ์ บุญแจ้ง
 • บรรจงรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 090-916-2997 / 083-323-4489
 • อีเมล์
 • Joymaifha@hotmail.com