สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3569900037855
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเหรียญทองพานิช
 • ภูริช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หนังสือพิมพ์ ,นิตยสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูริช ชวาลกานต์
 • ภูริช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0 5449 5061
 • เบอร์มือถือ
 • 08 1289 7326
 • อีเมล์
 • purit_tong@hotmail.com