สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 4100900099072
 • ชื่อธุรกิจ
 • GREEN LAND FARM
 • เพชรลดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตผลทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • สระแก้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เพชรลดา แซ่ตั้ง
 • เพชรลดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0935832978
 • อีเมล์
 • Greenlandfarmer15@gmail.com