สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านฟู๊ดเฮ้าส์คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง
 • สุทธิลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านอาหาร/ผลิตภัณฑ์บรรจุขวด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุทธิลักษณ์ วัชรพินธุ์
 • สุทธิลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0936876688
 • อีเมล์
 • Suthiluxv@gmail.com