สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านนายข้าวปั้น
 • จิราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำตาลแท้ และน้ำตาลสดเพชรบุรี1007100%
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิราภรณ์ ใจกล้า
 • จิราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0887464954
 • เบอร์มือถือ
 • 0887464954
 • อีเมล์
 • ooo0858041699@gmail.com