สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Top Orgnic Farm
 • วราพันธุ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยมูลไส้เดือน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บึงกาฬ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วราพันธุ์ ประเสริฐสุขนิธิ
 • วราพันธุ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0923616256
 • เบอร์มือถือ
 • 0854825549
 • อีเมล์
 • topgun8966@gmail.com