สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0325554000581
 • กิติพัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อีสานใต้แดรี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10501
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)
 • สินค้า/บริการ
 • นม UHT
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP EMP CODEX
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิติพัฒน์ ทัดศรี
 • กิติพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0810333372
 • อีเมล์
 • esantaidairy@gmail.com