สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เจ้เรื่องเจ้าเก่า
 • ชนกกมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ยำแหนมคลุกทอดไส้กรอกอีสาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชนกกมล บริบูรณ์
 • ชนกกมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0967672355
 • อีเมล์
 • lovefruitylovefruity@gmail.com