สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.3161
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา "ชวาวาด"
 • จำรัส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จักรสารผักตบชวา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จำรัส เลาวสัตย์
 • จำรัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1157615
 • อีเมล์
 • Chawawad@hotmail.com