สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน กะลาเมโบราณ
 • ต่วน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของฝาก กะลาเมโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ต่วน กองมงคล
 • ต่วน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0 5445 1758
 • เบอร์มือถือ
 • 08 1530 9956
 • อีเมล์
 • Tuan621@hotmail.com