สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565545000017
 • อัครวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เจ.เอ.เอ็ม ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47114
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายของชำ
 • สินค้า/บริการ
 • ประกอบกิจการร้านขายของชำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อัครวัฒน์ พฤทธิ์วรกานต์
 • อัครวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-6241569
 • อีเมล์
 • manit50@yahoo.com