สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565540000019
 • คงศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 55101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย คงศักดิ์ ธรานิศร
 • คงศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819886613
 • อีเมล์
 • Genedad@yahoo.com