สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557145981
 • สุเมธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอส เบเกอรี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10711
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเปี๊ยะนมสด, ขนมเปี๊ยะโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุเมธ ขันกสิกรรม
 • สุเมธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024217993
 • เบอร์มือถือ
 • 0896384829
 • อีเมล์
 • sumethkh@hotmail.com