สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0195559001413
 • ธนกฤต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ธงทอง มารีน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 85499
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • หลักสูตรลูกเรือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนกฤต ปาลวัฒน์
 • ธนกฤต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0926589852
 • อีเมล์
 • dawkungkaew@hotmail.com