สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โอทอบกาแฟดอยภูคา
 • อภิวิญ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์กาแฟ คั่ว เม็ด บด drip to go coffee
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อภิวิญ์ ประสาร
 • อภิวิญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 09-3113-6493
 • เบอร์มือถือ
 • 09-3113-6493
 • อีเมล์
 • gorichno6@gomail.com