สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • รักษ์เลื่อมทอง
 • เพยาว์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานผ้าปักเลื่อมและผ้าปะติด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 3 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เพยาว์ จันทร์สมบูรณ์
 • เพยาว์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-3213751
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1567457
 • อีเมล์
 • Mamajune88@gmail.com