สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557174876
 • อาทิตย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เคทีซี โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46900
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • บริการขนส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO9001/2016
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อาทิตย์ พบพวก
 • อาทิตย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0922590548
 • อีเมล์
 • atit@ktclogistics.co.th