สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0835560005846
 • หิรัญปกรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62012
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
 • สินค้า/บริการ
 • Facial Recognition system, Label Scanner, Geo Tracker, Defect Inspection software, Cancer Analyse software
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย หิรัญปกรณ์ ทองเหม
 • หิรัญปกรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0611858264
 • เบอร์มือถือ
 • 0611858264
 • อีเมล์
 • thonghem@gmail.com