สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125547015597
 • วีราภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอทลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46313
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วีราภรณ์ อักษรศรี
 • วีราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029809021
 • เบอร์มือถือ
 • 0891094820
 • อีเมล์
 • drweeraporn@gmail.com