สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • สุกเเล้ว
  • จิตรา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • อาหาร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ส่วนกลาง
  • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • จิตรา ทวีกาญจน์
  • จิตรา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0629581821
  • อีเมล์
  • Tooktath@gmail.com