สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0131553510053
 • ชื่อธุรกิจ
 • เค แอนด์ พี วู๊ด
 • สถาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของแต่งบ้าน กรอบไม้ กล่องไม้ และงานเศษไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สถาพร มงคลธนมาศ
 • สถาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025197197
 • เบอร์มือถือ
 • 0818400013
 • อีเมล์
 • thatatatorn@gmail.com