สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0835556009409
 • กันธิมา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กันธิมา สมพงษ์มิตร
 • กันธิมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076263493
 • เบอร์มือถือ
 • 0891951921
 • อีเมล์
 • kantima14080908@gmail.com