สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0235554000132
 • บุษฑ์พรึกญ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บุษย์กาญจณ์มีเดีย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82302
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
 • สินค้า/บริการ
 • ประชาสัมพันธ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุษฑ์พรึกญ์ ประเสริฐสิทธิ์
 • บุษฑ์พรึกญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 08 0096 1097
 • อีเมล์
 • bnews2554@hotmail.com