สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115545007562
 • วรรณศิริ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บุญอริยะ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46521
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าหนังวัวแท้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วรรณศิริ วงศ์พัฒนานุกุล
 • วรรณศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-5649392
 • เบอร์มือถือ
 • 086-5649392
 • อีเมล์
 • waiyarin@hotmail.com