สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0577114821919
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านชาแสงอรุณ
 • อำภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชาเขียว ชาอูหลง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อำภา ชีวินอิสระโรจน์
 • อำภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053765029
 • เบอร์มือถือ
 • 0891122808
 • อีเมล์
 • jinlinghu@yahoo.com