สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จำกัด
 • แสงเดียว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปโภค บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย แสงเดียว มูลตรีภักดี
 • แสงเดียว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-269133
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8620720
 • อีเมล์
 • bangfangcoop@gmail.com