สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105552094564
 • กัญจน์รัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญจน์รัตน์ ตั้งปั้นธรรม
 • กัญจน์รัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-868-0607-10
 • เบอร์มือถือ
 • 0819855663
 • อีเมล์
 • khanjarat@hotmail.com