สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์พลังสามัคคีลุ่มน้ำโขง จำกัด
 • สุนทรสิงห์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • organicthailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุนทรสิงห์ สวนคร้ามดี
 • สุนทรสิงห์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9976612
 • อีเมล์
 • satreelumnamkhong@hotmail.com