สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • Mang Por Art Gallery
  • ณัฏฐิมา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • งานเพนท์ไม้ ภาพวาดแหล่งท่องเที่ยวบนแผ่นไม้สัก
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว ณัฏฐิมา พูลเสมา
  • ณัฏฐิมา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • -
  • อีเมล์
  • nuttimapor@gmail.com