สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์ขยายงานนักธุรกิจอิสระ แด๊กซิน จังหวัด กาฬสินธุ์
 • อานนท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพ เห็ดหลินจือ รากและดอก 6 สายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดสารเคมี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0952973613
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ ร.ต. อานนท์ ไชยทองศรี
 • อานนท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0952973613
 • อีเมล์
 • anon14052524@gmail.com