สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305545000078
 • เกวลิน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โจเซฟ พลาสติก การ์ด (โคราช) แอนด์ ปริ๊นท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22299
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • รับพิมพ์งานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บัตรพลาสติกบัตรสมาชิกบัตรพนักงานนักศึกษา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เกวลิน ศุกลวงศ์
 • เกวลิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-268441-2
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5474452
 • อีเมล์
 • Josephkorat@gmail.com